Hvad er en fremtidsfuldmagt?

12 februar 2020 Astrid Pedersen
Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en slags fuldmagt, som du opretter for i fremtiden at give en anden person – for eksempel en nær ven eller et medlem af din familie – mulighed for at handle på dine vegne – i fald du ikke længere selv er i stand dertil. Et scenarie kunne være, at du i forbindelse med en hjerneblødning eller en ulykke blev ramt af så alvorlig en hjerneskade, at du ikke længere ville være i stand til at varetage din egen økonomi eller foretage andre handlinger, som er vigtige for din tilværelse. Man kan sige, at en fremtidsfuldmagt er en slags værgemål indgået på forhånd.

Hvad indebærer oprettelse af en fremtidsfuldmagt?

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, som kan være din forsikring for en forsvarlig varetagelse af dit liv såfremt du ikke er i stand dertil, skal du via Tinglysning.dk henvende dig til Fremtidsfuldmagtsregistret og verificere din civil status ved hjælp af dit NemID. Du må nemlig ikke oprette en fremtidsfuldmagt hvis du allerede er under værgemål eller endnu ikke er fyldt atten år – og denne information kan tilvejebringes via dit NemID.

Når du har indtastet din fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret, skal du ved personligt fremmøde for en notar vedkende dig din fremtidsfuldmagt. Hos notaren skal du fremvise offentlig billedlegitimation, for eksempel kørekort eller pas, hvorpå notaren vil påse at oprettelsen af fremtidsfuldmagten sker i overensstemmelse med dit eget ønske, og at du er i stand hertil.

Hos dinearvinger.dk kan du nemt oprette en fremtidsfuldmagt digitalt. Når du via dinearvinger.dk opretter en fremtidsfuldmagt, får du hjælp til alle formaliteterne samt 12 måneders gratis rådgivning med i købet. På den måde slipper du for at komme i tvivl om hvorvidt du har oprettet din fremtidsfuldmagt korrekt – og om hvorvidt det var det rigtige at oprette en fremtidsfuldmagt. Læs mere på dinearvinger.dk

Flere Nyheder

24 februar 2021

Maler til dit hjem