Sådan kan en eksamen forløbe ved kursets afslutning

03 March 2023 Anders Hansen

Ved afslutningen af et kursus anvendes ofte en eksamen til at vurdere elevens forståelse og kompetence inden for emnet. Afhængigt af kursustypen kan eksamenerne tage forskellige former.

Traditionelle eksamener er typisk skriftlige prøver, der omfatter multiple choice-spørgsmål eller spørgsmål, som kræver, at de studerende husker fakta, begreber og teorier, der er blevet præsenteret i undervisningen. En mere moderne tilgang kan omfatte eksamener med åbne bøger eller eksamener, hvor de studerende kan trække på deres ressourcer for at finde svar i stedet for at huske oplysninger fra hukommelsen alene. En litteratureksamen kunne f.eks. bestå i at analysere passager fra bøger i stedet for blot at besvare spørgsmål om dem. Praktiske eksamener kan også anvendes inden for områder som ingeniørvidenskab eller medicin, hvor det er vigtigt at demonstrere færdigheder og viden.

I nogle tilfælde er der ikke behov for en eksamen i slutningen af et kursus. Dette er normalt tilfældet, når vurderingen er baseret på løbende vurdering, f.eks. projekter eller essays i løbet af hele semesteret. Hvis kursets indhold er blevet dækket af andre praktiske vurderinger, f.eks. præsentationer eller debatter, er det måske heller ikke nødvendigt med en eksamen for at demonstrere viden og forståelse af emnet.

power automate kurser

Generelt kan eksamener tage forskellige former afhængigt af den type kursus, der undervises i, og hvordan det vurderes. Ved at forstå, hvordan disse forskellige typer ser ud, vil eleverne få indsigt i, hvordan de mest effektivt kan forberede sig til deres næste eksamen.

Kan man tage til eksamen i grupper på et kursus?

Ja, nogle kurser kan tillade, at eleverne aflægger eksamen i grupper. Dette er især almindeligt i forskningsbaserede kurser, hvor det er en fordel for de studerende at arbejde sammen om at løse et problem eller besvare et essay-spørgsmål.

Gruppeksamener vurderes typisk holistisk, hvilket betyder, at hele gruppen får én score i stedet for at der gives individuelle karakterer. I dette tilfælde er det vigtigt, at alle gruppemedlemmer forstår og bidrager på lige fod, så alle kan opnå den bedst mulige karakter.

Måske vil en eventuelt eksamen i https://www.4d.dk/kurser/office/power-automate-(flow) forløbe på en af ovenstående måder, men det kan ændre sig med tiden.

More articles