Hvor meget udstyr og mandfolk skal der til for at lave Brøndboring?

30 May 2019 Anders Lundtang Hansen

editorial

Vi understreger lige hurtigt, at med “mandfolk” mener vi ikke udelukkende mænd, for selvfølgelig kan kvinder også være med til at foretage en brøndboring, men det er blot en fællesbetegnelse for, hvor mange arbejdende kræfter og antal af personer, der skal bruges til at lave en brøndboring.

Og så selvfølgelig også udstyret, og det vil vi alt sammen komme lidt overfladisk ind på og give dig nogle pejlemærker til, hvis du skal have foretaget en Brøndboring.

Hvis du nu for eksempel ringer til a-hoejfeldt.dk, der har erfaring med den slags at lave brøndboringer, så vil de nok som det første spørge dig, hvad omfanget er på den brønd, der skal laves, hvor længe man forventer at bruge tid på den, hvad den skal bruges til og meget videre.

Selvfølgelig skal det også passe ind i kalenderen for firmaet for, om de kan afsætte det nødvendige udstyr og mandskab til det arbejde (igen: “mandskab” tæller også kvinder), men det er ikke bare fordi, at firmaet med det samme kan sige, hvor lang tid det tager, hvor meget materiale af hvilken størrelse og omfang og arbejdende ansatte, der skal bruges til det.

De skal have disse informationer af dig først, før de kan begynde at planlægge, hvad der kan lade sig gøre i forhold til dig som kunde, hvad du forventer udført, samt hvad der kan lade sig gøre fra deres side på det givne tidspunkt.

Når så der er lavet prøver af undergrunden, indhentet tilladelser til at foretage boringen til brønden og meget mere, så kan der komme andre uventede forviklinger i vejen.

Dette kan være ødelagt maskinel, sygdom blandt folk, storm, arkæologiske fund i undergrunden, eller at man støder på noget, man ikke så ved prøveboringerne, som man ikke kan bore igennem.

Derfor skal man nok regne med lidt mere tid afsat til projektet, end man måske havde kalkuleret med fra starten.

More articles