Den kursusunderviser har bare at være god!

29 January 2023 Anders Hansen

Gode kursuslærere forstår, at undervisning er tovejs. De bruger kombinationen af deres viden og erfaring sammen med deltagernes aktive engagement til at skabe et effektivt læringsmiljø. For at kurset skal være en succesfuld oplevelse er det vigtigt, at underviseren har en omfattende forståelse af emnet, så han/hun effektivt kan forklare det og hjælpe deltagerne med at stille de rigtige spørgsmål.

En god kursuslærer bør have stærke kommunikationsevner for at sikre, at alle deltagere forstår hans instruktioner. Dette gælder ikke kun for verbal kommunikation, men også for kropssprog; et godt ansigtsudtryk giver entusiasme, mens øjenkontakt tilskynder til deltagelse. Desuden skal de have stærke organisatoriske evner til at holde styr på, hvem der har sagt hvad, og om nødvendigt ændre instruktionen i forhold til, hvor hurtigt eller langsomt gør deltagerne fremskridt.

azure kurser

Samtidig skal en god kursuslærer have evnen til at være fleksibel og imødekommende i undervisningssituationer. Der vil altid være forskellige vidensniveauer inden for et kursus; nogle har måske brug for mere vejledning end andre. En god underviser kan tilpasse sin tilgang alt efter, hvem han/hun underviser, og sikre, at alle får mest muligt ud af deres oplevelse.

Endelig skal en god kursuslærer være i stand til at vække begejstring ved at skabe kontakt til deltagerne og vise, hvordan emnet relaterer sig til deres liv. Dette er med til at skabe en atmosfære, hvor viden ikke blot formidles, men også deles og fejres.

Hvad gør man, hvis man som kursusdeltager ikke fungerer sammen med kursusunderviseren?

Der er kun få muligheder:

For det første bør deltageren opfordres til at forklare, hvorfor han/hun har problemer med kurset, og hvad der kan gøres for at få ham/hende til at lykkes. Hvis problemet fortsætter, bør deltageren henvises til en anden underviser eller et andet kursus.

Derfor handler det også om at vælge blandt de bedste Azure Kurser, hvis det er sådan et kursus, som man skal deltage i.

More articles