Assistance og service ved begravelse og bisættelse

10 marts 2020 Astrid Pedersen
Assistance og service ved begravelse og bisættelse

Er et af dine nære familiemedlemmer netop afgået ved døden – og er du den ansvarlige for alle de opgaver, som skal udføres i forbindelse med dødsfaldet? Så bør du søge hjælp udefra. Det er nemlig ikke nogen særligt lette opgaver, som knytter sig til et nært familiemedlems pludselige bortgang. Der er et dødsbo, som skal ryddes, arv og gæld, som skal opgøres og fordeles – og så er der selve begravelsen eller bisættelsen, som skal arrangeres.

Til de første to opgaver er det en god idé at få fat på henholdsvis en marskandiser og en advokat, som kan lette arbejdspresset fra dine skuldre. Og til den sidste bør du alliere dig med en dygtig og erfaren bedemand i lokal området.

Hvorfor skal jeg opsøge hjælpe hos en bedemand?

Måske forbinder du mestendels bedemanden med opgaver så som klargøring af den afdøde, kisteilæggelse og transport imellem hjemmet, kapellet og den eventuelle kirke hvorfra begravelsen eller bisættelsen skal foregå. Disse opgaver er da også blandt bedemandens fremmeste, især fordi det kun er autoriserede bedemænd, som må foretage disse handlinger. Men bedemanden kan hjælpe med mange flere ting.

Du kan for eksempel bede ham eller hende om hjælp til at indhente begravelses hjælp fra enten kommunen eller fra den afdødes egne private forsikring eller pensions ordning. Bedemanden tager sig gerne af kontakten til præsten og til kirke kontoret i sognet – og hvis din afdøde kære tilhørte et andet tros samfund end det kristent lutheranske, kan bedemanden også hjælpe med at foranstalte en bisættelse efter andre forskrifter. Bedemanden hjælper med at sikre, at den sidste afsked forløber efter dine og den afdødes ønsker, i fuld respekt for såvel den afdøde som for de efterlevende.

Hvis du vil vide mere om bedemandens opgaver i forbindelse med begravelse og bisættelse, kan du klikke ind på servicefirmaer.dk

Tjek også disse sider:

https://servicefirmaer.dk/
https://serviceudbydere.dk/
https://AltDetPraktiske.dk/
https://HandyHjælp.dk/
https://UltraHandy.dk/
https://MegaHandy.dk/
https://ServiceSkandinavia.dk/
https://ServicePlanet.dk/
https://ServiceFinderen.dk/
https://servicetips.dk/
https://servicetricks.dk/
https://servicevirksomheder.dk/

Flere Nyheder

24 februar 2021

Maler til dit hjem